NO UGLY - FOCUS 專注力提升健康有氣果汁 250ml - 單支

NO UGLY - FOCUS 專注力提升健康有氣果汁 250ml - 單支

經科學家證實有效幫助提升集中力,使你做嘢專心醒目過人,味道:黑加侖子
$48

產品介紹

NO UGLY FOCUS 有效提升專注力及分析能力,諗嘢更清晰,幫你嗱嗱臨完成手頭上既工作! 含豐富紐西蘭 Blackadder 黑加侖子,經科學家證實有效幫助提升集中力,使你做嘢專心醒目過人。

味道:黑加侖子